ឡួយណាសើ ! ភូមិទាំង១២នៅស្រុកបន្ទាយស្រី ដែលនៅដាច់ស្រយ៉ាលពីទីប្រជុំជន មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវមិន…

សាយ័ណ្ហកាលនារដូវរំហើយ នាំឱ្យផ្ទៃមេឃប្រែទៅជាឆាប់ងងឹតជាងសព្វមួយដង។ ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅទីជនបទក៏តែងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលអស្តង្គត។ ទាំងមនុស្ស ទាំងសត្វ សុទ្ធតែប្រញាប់ប្រញាល់វិលចូលទ្រនំរៀងៗខ្លួនវិញ រីឯកុមារតូចៗក៏ប្រឹងរួសរាន់វិលត្រលប់ពីសាលាទៅផ្ទះវិញ ខ្លះនាំគ្នាដើរ ខ្លះទៀតជិះកង់ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យបានទាន់មុនពេលដែល”ភាពងងឹត”បង្កជាការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទិដ្ឋភាពទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគេតែងសង្កេតឃើញឡើងស៊ាំភ្នែកទៅហើយនៅតាមជនបទ ប៉ុន្តែសម្រាប់ភូមិទាំង១២នៃគម្រោង«ផ្ទះ១ អំពូល១» នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី “ភាពងងឹត”លែងក្លាយជាឧបសគ្គធំរបស់អ្នកភូមិទៀតហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្មេងតូចៗទាំងនោះក៏អាចដើរត្រលប់ទៅផ្ទះវិញដោយភាពជឿជាក់ លែងសូវព្រួយបារម្ភរឿងឆ្កែព្រុស ឬសុវត្ថិភាពដូចមុនទៀត ចំណែកជីវិតនៅក្នុងភូមិក៏មិនចាំបាច់បញ្ចប់ត្រឹមការគ្របដណ្តប់នៃស្បៃរាត្រីទៀតដែរ។ អាជីវកម្មខ្លះអាចបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនលើសពីម៉ោងពេលធម្មតា នៅពេលដែលមុខរបរថ្មីៗមួយចំនួនទៀត ដូចជាអ្នកលក់បង្អែម ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកេងយកផលចំនេញពីស្ថានភាពថ្មីនៅក្នុងភូមិក្នុងពេលរាត្រី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More »

ប្រពន្ធសម្លាញ់អូនលំបា កពេកហើយ! ទឹកចិត្តប្រពន្ធ សុខចិត្តស្វែងរកបុរសថ្មីរៀបការជាមួយ ដើម្បីមានប្រាក់បន្ដមើលថែប្ដីពិការ

ស្ត្រីម្នាក់នាមត្រកូល Jia រស់នៅក្នុងខេត្ត Shangdong បានមើលថែប្ដីពិការអ ស់រ យៈ​ពេ ល២០ឆ្នាំម កហើយ ចាប់តាំ ជ ងពីប្ដីរបស់គាត់ជួបឧប្បត្តិហេតុរអិ ល ជើ ងធ្លាក់ពីលើភ្នំកម្ពស់ ៤០ម៉ែត្រ ទៅ៥០ម៉ែត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើឲ្យប៉ះ ពាល់ ខួរក្បា លយ៉ាងធ្ង ន់ ធ្ងរ និងកម្រើ កខ្លួន មិនរួច។អ្នកស្រី Jia បានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃមើលថែប្ដី និងកូនៗ ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានពេលចេញទៅរកការងារធ្វើ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឡើយ។ ដោយទាល់គំនិត គាត់បានសម្រេចចិត្តលែ ងលះ ប្ដី និងស្វែងរ កបុរសថ្មីម្នាក់ទៀត ដើម្បីជួយសម្រួល បន្ទុក។ ក្រោយពីមានការជ្រុំជ្រែងពីអ្នកជិ ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងរួចមក អ្នកស្រី​ Jia ត្រូវណែនាំឲ្យស្គាល់បុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Li Nan ដែលមានចិត្តល្អ និងស្ម័គ្រចិត្តជួយ មើលថែក្រុមគ្រួសារទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

Read More »

លោកពូលំបាកពេកហើយ! លោកពូវ័យចំណាស់អាយុ ៦៨ឆ្នាំទៅហើយ ខំប្រឹងបើកម៉ូតូសង់កូរ៉េ ដឹកដបស្រា ថ្នាំ ខ្មែរដើរល ក់ ស្រាប់តែជួបរឿង…..

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា «Sokhy Phal» បានបង្ហោះ និងសរសេររៀបរ៉ាប់ថា៖ «លោកពូអើយលោកពូ លោកពូវ័យចំណាស់អាយុ៦៨ឆ្នាំទៅហើយ ខំប្រឹងបើកម៉ូតូសង់កូរ៉េដឹកដបស្រាថ្នាំខ្មែរដើរលក់និងរើសសំបក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</p> កំប៉ុងស្រាបៀរដាក់ថង់ដឹកតាមម៉ូតូស្រាប់តែមកប៉ះជាមួយរថយន្តព្រូស១គ្រឿងខណះពេលធ្វើដំណើរស្របទឹសគ្នាបណ្តាលអោយដួលរងរបួសជើងនិងបែកដកស្រាថ្នាំខូចខាតផងដែរ។ ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង​១១និង​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</p> ១០នាទី​ថ្ងៃទី​១០ខែធ្នូឆ្នាំ​២០២០ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវ២១៧សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ចុះធ្វើការសម្របសម្រួល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</p> លោកពូវ័យចំណាស់វ័យ៦៨ឆ្នាំបានលត់ជង្គង់សំពះទាំងជើងឈឺស្ទើរតែក្រោកឈរមិនរួចសុំទោសខាងម្ចាស់រថយន្តព្រូសដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្តង»៕

Read More »

ទប់ទឹកភ្នែកលេងជាប់! លោកយាយម្នាក់ប្តីស្លា ប់ចោល ចំណែកកូនមានសតិមិនគ្រប់ទៀត ថ្ងៃខ្លះអត់បាយ ស៊ូទ្រាំនឹងជីវិតរាល់ថ្ងៃទាំងវេទនា ពេលខ្លះគិតខ្លីចង់បញ្ច ប់ជី វិ តខ្លួនឯងទៀត (មានវីដេអូ)

គួរអោយអាណិត ប្តីស្លាប់ចោល បន្សល់កូនមានសតិមិនគ្រប់ទៀត លោកយាយ ហំ ឈូក អាយុ76ឆ្នាំ នៅភូមិបរក្នុង ឃុំអង្គរមាស ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត រស់នៅជាមួយកូនស្រីម្នាក់អាយុ៣២ឆ្នាំពិការ គ និងមានសតិមិនគ្រប់ទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</p> នេះបើយោងតាមគណនេយ្យហ្វេសបុក “Siek Bunnary” នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖ ជួយ_Share_ផងកុំអូសរំលងអី អាណិតលោកយាយណាស់ក្រហើយមានកូនសតិមិនគ្រប់ទៀត តើគាត់រំពឹងអី? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</p> លោកនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូរថា គាត់ក្រសុីអត់សុីឃ្លានជាមួយកូន ថ្ងៃខ្លះអត់អីហូបដេកយំអោបកូន ឈានរហូតគិតខ្លីចង់ច ង ក ស ម្លា ប់ ខ្លួនក៌មាន ព្រោះក្រខ្លាំងពេក មួយជីវិតលោកយាយក្រោយប្តីស្លាប់ចោលគឺវេទនារហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយ ហំ ឈូក អាយុ76ឆ្នាំ នៅភូមិបរក្នុង ឃុំអង្គរមាស ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត រស់នៅជាមួយកូនស្រីម្នាក់ឆ្កួតអាយុ ៣២ឆ្នាំ ពិការនិង(គ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ …

Read More »

ចិត្តបុណ្យណាស់! លោកស្រី ទ្រី ដាណា ឈរនៅលំដាប់ទី២ ដែលបរិច្ចាកថវិកាច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោម…

យោងតាមហ្វេសប៊ុកមួយបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ថ្ងៃនេះបានយកថវិការ ១០មុឺនដុល្លា ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរួមចំឡែកទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីត19សំរាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា (អរគុណសន្តិភាព)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយថាបច្ចុប្បន្នមុខរបររកស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញ (ទំនិញ ឬរបស់ផ្សេងៗ) គឺជាមុខរបរមួយកាក់កបខ្លាំង រហូតដល់ចៅកែអនឡាញខ្លះមានលុយ មានឡាន និងមានផ្ទះវីឡាតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ចង់បាន ឬចង់ទិញ ដោយឡែកឯអ្នកខ្លះទៀតអាចបង្កើននូវជីវភាពធូធារបានមួយកម្រិតនឹងគេដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មែនហើយពួកក្រៅពីការងាររកស៊ីជំនួញអនឡាញខាងលើ ខ្លះគាត់បានចូលរួមការងារសង្គម (មនុស្សធម៌) ជួយសម្រួលការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភព្រឹត្តការណ៍ធំផ្សេងៗ ទៅកម្លាំង សទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន មិនថាតិច ឬច្រើននោះទេ អ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តរួមចំណែកការលំបាកដល់បងប្អូន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះគេហទំព័រយើងសូមដកស្រង់ឈ្មោះតារាអនឡាយ ឬអ្នកស៊ីអនឡាញដែលគេល្បីល្បាញមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមាន៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១-ស្រីអូន និងស្វាមី Chheang Roth Premier បរិច្ចាកថវិកា ៦០០,០០០,០០០រៀល (១៥មុឺនដុល្លារ)។ ២-អ៊ាន សៀវមុី និង ក្រុមគ្រួសារ សូមចូលរួមបរិច្ចាកថវិកាចំនួន ១០,០០០ដុល្លារ។ ៣-ឧកញ៉ា ស្រី …

Read More »

សង្វេគណាស់! យុវជនម្នាក់តូចចិត្តពេកក៏សម្រចចិត្តបញ្ចប់ជីវិ.ត គ្រាន់តែឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅ ព្រោះតែរឿងមួយនេះ…

យុវជនម្នាក់បានសម្រេចចិ.ត្ត.ច.ង.ក.ស.ម្លា.ប់.ខ្លួ.ននឹងដើមកៅស៊ូបានយ៉ាងខ្ពស់គ្រាន់បើ ហើយ.ស.ព.យុវ.ជ.ននេះត្រូវគេប្រទះឃើញនៅវេលាម៉ោង៥នឹង៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ ត្រង់ចំណុចព្រៃបុស្សក្រសាំង ស្ថិតក្នុងភូមិវាលម្លូរ ឃុំវាលម្លូរ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ .ស.ព.មានឈ្មោះប៊ុន ធឿនថង ភេទប្រុស អាយុ១៦ឆ្នាំ រស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុ បាន.ច.ង.ក.ស.ម្លា.ប់.ខ្លួ.ន.ឯងដោយយកអាវយឺតចងកភ្ជាប់ទៅនឹងដើមកៅស៊ូ។មូលហេតុដោយសារតែជននេះខឹងឪពុកម្តាយស្តីប ន្ទោសរឿងដើរផឹកស្រា និងដើរលេងយប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More »

ហួសចិត្ត! នារីម្នាក់ស្ដាយទឹកចិត្តដែលខំចំណាយលុយ​ប៉ាវគេចូលហូបស៊ុប​ ផឹ កស្រា​ ក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណេីតខ្លួន​ តែបែរជាជួបមនុស្សបោ កប្រាស់​ បញ្ច្រកស្រានាងរហូតសន្ល ប់​ លួ ចយក….

ភ្នំពេញ ៖ នារីរូបស្រស់ម្នាក់ទៅញាំស៊ុបជាមួយនារី២នាក់ទៀត នៅស៊ុបចង្កាក់ រួចបន្តចូលផឹ ក នៅហាងសាច់អាំង ផាំឃីន PK ទីក្រុងកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ហេីយផឹកស៊ីចប់​ នារី២នាក់នោះ​ បានហៅកង់បីឥណ្ឌា គ្រានាងឡេីងជិះចេញទៅទាំងមានសភាពស្រឹងទន់ខ្លួនបា ត់ប ង់ស្មារតី ហេីតពេលកង់បីឥណ្ឌាដឹកទៅដល់សួនមុខវត្តបុទុមនារី២នាក់នោះ​ បានចុះពីកង់បី ទុកអោយនាងនៅម្នាក់ឯង​និយាយ​រវេីរវា យថាទៅផ្សារថ្មី រួចថាទៅផ្សារឯករាជ្យ ធ្វើឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូកង់បីឈឺក្បា លវិលមុខ ដឹកចុះដឹកឡេីង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងដូចជាស្វាងហើយបានប្រាប់ថាបា ត់ទូរស័ព្ទ iPhone 11Pro ភ្នែកបី មួយគ្រឿងនិងលុយជាង២៨០០ដុល្លារ​នៅសល់តែ៧០០ដុល្លារ​ក៏បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្តងស្ថិតនៅតាមផ្លូវវេងស្រេងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីវេលាម៉ោង០២:១០នាទីយប់រំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះពេលក្រុមការងារហង្សតូចសួរនាំដឹងរឿង​ ក៏អោយកង់បីឥណ្ឌាដឹកនាងមក​ហាងស៊ុប​ ក្នុងហាង “ផាំ ឃីន PK” ស្ថិតក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់​ដេីម្បីសួរនាំអ្នកធ្វេីការ​ទីនោះ​ប្រាប់ថា​ នាងពិតជាបានមកហាងជាមួយមនុស្សស្រី២នាក់ទៀតពិតមែន​តែមិនដឹងថា​ទូរស័ព្ទរបស់នាង​បាត់នៅឯណានោះទេ​ហេីយនាងក៏ឡេីងជិះកង់បី​បន្តដំណេីរទៅស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍​ទន្លេបាសាក់​ស្រែកទ្រហោយំ​ព្រោះតែស្ដាយទឹកចិត្តដែលខំចំណាយលុយ​ប៉ាវគេចូលហូបអាហារ​ហូបស៊ុប​ផឹ កស្រា​ក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណេីតខ្លួន​តែបែរជាជួបមនុស្សបោ …

Read More »

ហេតុអ្វីក៍បណ្តោយយ៉ាងនេះ! ក្មេងប្រុសមិនទាន់គ្រប់អាយុ បើករថយន្ដធុនធំ បុ ករះគេឯងត្រូវបាន…

ក្មេងប្រុសមិនទាន់គ្រប់អាយុបើកបរ រថយន្ដធុនធំ បានធ្វេសប្រហែសបុករះបង្កការខូ ចខា តទ្រព្យសម្បត្តអ្នកដទៃ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ព្រមទាំងបង្កឱ្យមនុស្សរងរបួ ស ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃា ត់ខ្លួ ន។ ហេតុការណ៍កើតឡើងនៅរង្វង់មូលស្ពានគីហ្សូណា ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ម៉ោង១០:៤០នាទីព្រឹក, ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០… (ព័ត៌មានលម្អិត នឹងផ្សាយបន្ថែម)៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More »

ចូលរួបត្រេកអរ! ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ជនមានពិការភាព ក៏មានសិទ្ធិទទួលប័ណ្ណបើកបរស្របច្បាប់ដែរ

យោងតាមហ្វេសប៊ុករបស់ ឯម ច័ន្ទមករា Em Chan Makara រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុវជន និងយុវនីតិសម្បទា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ជនមានពិការភាព មានសិទ្ធិទទួលប័ណ្ណបើកបរ ស្របច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់យានយន្ត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយ ខ្ញុំសូមអបអរសាទរ  ប្រភេទយានយន្តសម្រាប់ជនមានពិការភាព រួមមាន៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោចក្រយានយន្ត ដែលមានទំហំស៊ីឡាំងលើសពី១២៥(មួយរយម្ភៃប្រាំ)សង់ទីម៉ែត្រគូប ឬមានថាមពលអគ្គិសនីលើសពី ១១(ដប់មួយ)គីឡូវ៉ាត់ ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរ៉ឺម៉ក ត្រីចក្រយានយន្ត និងម៉ូតូកង់បួន រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមិនលើស ពី៩(ប្រាំបួន)នាក់ ដោយគិតទាំងអ្នកបើកបរ និងរថយន្តដឹកទំនិញ ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាមិនលើសពី៣,៥(បីស្លៀសប្រាំ)តោន គឺជនមានពិការភាពអាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្នែកសំខាន់ៗនៃយានយន្តដែលត្រូវកែច្នៃ មានដូចជា ហ្នឹង ហ្គារ ចង្កឹះលេខ ដៃចង្កូត កៅអី សម្រាប់រថយន្ត និងកែច្នៃពីកង់ពីរ ទៅកង់បីសម្រាប់ទោចក្រយានយន្ត ត្រូវមានភាពសមស្របបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងធានាសុវត្ថិភាព។ សុពលភាពប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់ជនមានពិការភាពជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬបរទេសដែលបានប្រឡងជាប់ មានសុពលភាពរយៈពេល …

Read More »

ញាក់សាច់! ក្រុមអ្នកលេងសាច់ដុំកម្ពុជា កំពុងពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បីចូល…

ក្រុមអ្នក​លេង​សាច់ដុំ នៃ​ប្រភេទ​កីឡាសាច់ដុំ បាន​កំពុងនឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ហ្វឹក​ហាត់​ជា​លក្ខណៈឯក​ជន ពង្រឹងសមត្ថ​ភាព​ឡើង​វិញ គឺ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​​ទទួល​បាន​ការ​ទុក​ចិត្ត​ពី​ថ្នាក់ដឹក ពិសេស​ពីគណៈកម្មាធិការជាតិ​អូឡាំ​ពិកកម្ពុជា (NOCC) ដើម្បី​ពួកគេ អាច​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​​ទៅ​ចូល​រួមការ​ប្រកួតស៊ីហ្គេម លើក​ទី​៣១ ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ខាងមុខ​នេះ។ ការ​ចាប់​ផ្តើម​ប្រមូល​ផ្តុំ​ហ្វឹក​ហាត់នេះ គឺ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ម្ចាស់​ផ្ទះ​វៀតណាម បាន​សម្រេច​ដាក់​​កីឡា​កាយវប្បកម្ម ទៅក្នុងការ​ប្រកួតស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ​២០២១ ហើយស្របពេលជាមួយ​គ្នា​នេះ មន្រ្តី​ជំនាញ​របស់ NOCC ក៏​បាន​ផ្តល់ការ​ទុក​ចិត្ត​ដល់​ក្រុម​អត្តពលិក​កាយ​វប្បកម្ម ផងដែរ ដោយ​សារ​តែ​ពួកគេ ធ្លាប់​ដណ្តើម​បាន​រហូត​ដល់​មេដាយ​មាស ប្រាក់ និងសំរឹទ្ធ ពី​ការ​ប្រកួត​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក។ ជុំ​វិញ​ការងារ​នេះ លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គ​លេខាធិការ NOCC បាន​ប្រាប់​​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ថា សម្រាប់ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម លើក​ទី​៣១ ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​វៀតណាម គឺ​កម្ពុជា ​មាន​គោល​ដៅ​ចង់​ឈាន​ជើង​ចូល​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៧ ​ឬ​លេខ​៦​ ក្នុង​ចំណោមប្រទេស​ទាំង​១១ ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ​​វៀតណាម​ បាន​សម្រេច​ដាក់​បញ្ចូល​កីឡា​កាយ​វប្បកម្ម​ ​​ ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ …

Read More »